Техническо творчество

Bibliographische technische Werke

Мили спомени за татко Анчо

Детството ми мина, във време през което, миризмата на колофона на татко е конкурирал и ме е привличал повече, отколкото парфюма на мама!
Много ми е мило да си припомням с изключителна гордост, че съм учила от учебниците на татко. Но най-много съм научила от него, когато малките ми пръстчета, държаха кордата и татко с пинсета я прокарваше и ми показваше потенциометъра и лампите и с възторг обясняваше за техните функции, които тогава неминуемо бяха върха на радиотехниката!
Но очите ми се увеличаваха в недоумение, когато той сподели, че през 1936г., когато е бил практикант във фирма „Leowe“ в Берлин е видял първия цветен телевизор!
Колкото и да исках да си го представя – не можех, а техническото обяснение на татко, въобще не можеше да достигне фантазията ми!
Когато татко пишеше учебниците и книгите си, в къщи настъпваше една необяснима, едва ли не тайнствена обстановка.
В хола имахме една голяма разтягаща се маса, на която се постилаше огромна покривка, а ние с брат ми се спотайвахме отдолу като в палатка!
Татко и мама сядаха след закуска, татко пишеше, пишеше винаги с германската си писалка с марка „Пеликан“, със златно перо, подарена от баща му за следването му в Германия. По някога аз я наричах „вълшебната писалка“, за която трябваше ние всички да внимаваме като очите си! Имах чувството, че ако стане нещо с нея, ще се загуби цялото техническо вълшебство, с което още от малка имах щастието теоретически дори и практически да се запозная!
А в това време мама преписваше от черновите на татко с пишещата машина марка „Олимпия“, която беше също ценен спомен и издържала геройски безспорно хилядите страници. . . и трябваше с гордост да се пази и уважава !
Но за нас с брат ми във всеки такъв творчески ден, настъпваше едно вълшебно преживяване, защото под тази маса, извинявам се -„палатка“ с куп играчки и книжки, бяхме щастливи в страната на чудесата, долавяйки от време на време необясними фрази и понятия, пиейки с апетит от бозата – любимото ни питие, което се купуваше за нас, за така наречения „ритуал“ !
Убедена съм, че татко тогава е бил много щастлив от тази семейна идилия, в която ни създаваше чувство на съучастници в поредното „новото техническо произведение“, и същевременно ни изпълваше с безкрайно любопитство….
Често си спомням за тези незабравими, безгрижни години, които ние с брат ми научихме непринудено много за електротехниката, и което развитие беше неизбежно !
Бяхме свидетели, когато татко саморъчно конструира 1 магнетофон и ни насърчаваше след това да говорим на микрофона, след което си умирахме от смях за недействителните ни детски гласове !
Когато после татко стана преподавател в слаботоковия техникум „С.М.Киров“, наблизо до жилището ни „Руския паметник“, той подари този уред на техникума, който жест го изпълваше с желанието учениците му да се запознават с проспериващата техника. А и в техникума беше възможността много по-разнообразна за използването му !
През следващите години започнаха фестивалите на курсистите в техникума,, така също се организираха кръжоци, които татко ръководеше и ги запознаваше с голяма част от слаботоковите технически пособия, които малко по-късно заеха вече ежедневието с една реална необходимост, като, че ли винаги са били съществували в България !
Жалко, че татко не доживя да се радва на техническото ниво на внука си Мартин Сокачев, който наследи неговата „вълшебна писалка“ и е водещ в насока Hardware в Германия. Основите за това положи дядо му инж. Ангел Ив. Сокачев, който с ентусиазъм го въведе още от малък в света на техниката!
Това са спомени, които просто като съвкупност са изиграли голяма роля тогава, a и днес, за да мога да се възхищавам и уважавам напредъка на техническо развитие!
Благодаря ти татко Анчо, за всичко което направи за нас бъдещите и настоящите инженери!
Но държа да спомена, въпреки, че кариерата му не винаги е била без препятствия и спънки, живота и творчеството на татко са плод на едно спокойно семейство, което го е подкрепяло и уважавало до края на живота неговото трудолюбие, дисциплина и професионализъм. . . !
Но един ден всичко това избледнява и остава спомена за нашия незабравим ТАТКО АНЧО . . .

Светла Ангелова Сокачева
Дъщеря на юбиляра

Liebe Erinnerungen an Vati Antscho

Meine Kindheit verlief in der Zeit, in der mich die Duft des Kolophoniums meines Vaters mehr anzog, als das Parfüm meiner Mutter.
Ich erinnere mich gern und stolz daran, dass ich von den Lehrbüchern meines Vaters gelernt habe. Am meisten habe ich gelernt, als meine kleinen Finger die Seile  hielten und mein Vater sie mit einer Pinzette durchsteckte und mir den Potentiometer und die Lampen zeigte. Dabei zeigte  mir ihre Funktionen und erklärte, die damals die Spitze der Radiotechnik waren.
Ich schaute ihn aber überrascht, mit großen Augen, als er mitteilte, dass er 1936, als er bei der Firma „Leowe“ in Berlin Praktikant war, den ersten Farbfernseher gesehen hatte! Ich konnte es mir nicht vorstellen und die technische Erklärung meines Vaters war zu kompliziert für meine Fantasie!
Wenn mein Vater seine Lehrbücher schrieb, herrschte zu Hause eine unerklärbare, geheimnisvolle Atmosphäre.
Im Wohnzimmer hatten wir einen großen Klapptisch, die wir mit einem rieseigen Tischdecken bedeckten, und wir mit meinem Bruder versteckten uns unter dem Tisch, wie in einer Zelt.
Vati und Mutti setzten sich nach dem Frühstück, Vati schrieb, immer mit seinem deutschen Federhalter „Pelikan“, mit der goldenen Feder-Geschenk von seinem Vater für sein Studium in Deutschland. Manchmal nannte ich ihn „der Zauberfederhalter“, auf den wir alle wie auf unsere Augen aufpassen sollten! Ich hatte das Gefühl, dass, wenn etwas mit dem Federhalter passiert, die ganze technische Zauber verschwindet, die ich von klein an theoretisch und sogar praktisch beobachten durfte.   
In dieser Zeit schrieb Mutti alles mit der Schreibmaschine „Olympia“ ab, auch eine wertvolle Erinnerung, die heldenhaft die Tausenden von Seiten stand gehalten hat… und musste mit Stolz bewahrt und respektiert werden.  
Für uns mit meinem Bruder war jeder schöpferische Tag ein magisches Erlebnis, weil wir unter diesem Tisch, Entschuldigung, dieser Zelt, mit unseren Кinderbüchern und Spielzeug glücklich wie im Wunderland waren, ab und zu unbekannte Wörter und Begriffe hörend und Hirsegetränk tinkend-unser Lieblingsgetränk, das für uns gekauft wurde, die s.g. „Rituale“
Ich bin überzeugt, dass Vati damals sehr glücklich in dieser Familienidylle war, die uns das Gefühl gab, „Mittäter“ am neuen technischen Werk zu sein, und erfüllte uns gleichzeitig mit unendlicher Neugier.
Ich erinnere mich oft an diese unvergesslichen, sorglosen Jahren, als wir mit meinem Bruder so viel und ungezwungen über die Elektrotechnik erfahren haben, deren Entwicklung unvermeidlich war! Wir waren Zeugen als mein Vater selbst 1 Magnetophon konstruiert hat  und uns danach ließ, am Mikrophon zu sprechen. Danach lachten wir uns tot über unsere verstellten Kinderstimmen!
Als später mein Vater Lehrer in der Fachschule für Schwachstromtechnik  „S.М.Kirov“ wurde, in der Nähe von unserer Wohnung am Russischen Denkmal, schenkte er dieses Gerät der Schule, mit dem Wunsch, dass seine Schüler die fortgeschrittene Technik kennen lernen. Und in der Schule konnte man das Gerät viel besser gebrauchen! 
In den nächsten Jahren begannen die Festivalen der Schüler, es wurden auch Zirkel organisiert, die mein Vater führte die Schüler  und die  mit einem großen Teil der technischen Schwachstrom-Geräte bekannt machte, die später im Alltag so notwendig wurden, als ob sie in Bulgarien immer existiert hätten! Schade, dass Vati die technische Kompetenz seines Enkels Martin Sokatschew nicht erlebt hat, der seinen Zauberfederhalter geerbt hat und ein Fachmann im Hardware in Deutschland ist. Die Grundlagen hat sein Großvater Ing. Angel Sokatschev gelegt, der ihn mit seinem Enthusiasmus noch als Kind durch die Welt der Technik führte.
Alle diese Erinnerungen haben damals eine große Rolle gespielt, wie auch heute, damit ich den Fortschritt der technischen Entwicklung bewundern und respektieren kann. Danke dir, Vati Antscho
Aber ich muss unbedingt erwähnen, dass seine Karriere nicht immer ohne Hindernisse und Probleme war, das Leben und das Schaffen meines Vaters sind Früchte von einer ruhigen Familie, die ihn unterstützt und respektiert hat, seine Arbeitsamkeit, Disziplin und Kompetenz bis Ende seines Lebens bewundert hat… !
Aber eines Tages verblasst das alles, es bleibt nur die Erinnerung an unseren unvergesslichen VATI ANTSCHO…..

Swetla Angelowa Sokatschewa
Tochter des Jubiliars

Начало на техническото творчество на инж. Ангел Сокачев
Anfang des technischen Schaffens von Dipl. Ing. Sokatschev

Предизпитни писмени работи по механика от 20 стр.
Schriftliche Arbeiten vor der Prüfung in Mechanik -20 Seiten

Писмен изпит по механична технология, защитен на 5 май 1939, 190 стр.
Schriftliche Prüfung in mechanischer Technologie, verteidigt am 5 Mai 1939, 190 Seiten

Лична равносметка
Persönliche Bilanz

В основата на слаботоковото знание от инж. Ангел Сокачев
и някои съавтори…
Im Grund der Kenntnisse über die Schwachstromtechnik von Dipl.Ing. Angel Sokatschev und einige Mitautoren…

 

….. и ето, че пламъците, предизвикани от огъня на баща ми,  достигнаха не само мен, неговият внук Мартин, но и много от неговите бивши  ученици, които с течение на времето се развиха професионално и дадоха много за бързо развиващата се техника. Той до последния си момент  грижеше за тях, обичаше ги като  свои деца,  със своите напътствия, нашия татко Анчо  се чувстваше отговорен за всички негови възпитаници. Когато през декември 1994 г., една много голяма част от тях се събраха, все още не вярвайки, че татко Анчо вече го няма, неговата ученичка по баща Юлия Лешкова,  завършила в края на 50-те години слаботоковия техникум „С. М. Киров“, произнесе трогателна прощална реч, в която просто успя да опише с признателност и прощални тихи сълзи огромната ни загуба без татко Анчо. Когато дойде ред, семейния ни свещеник, отец Антоний,  да произнесе своите изпровождащи думи,  плачейки успя само прекланяйки се пред инж. Ангел  Иванов Сокачев само да каже: „След такива сърцезателни думи, загубих всички мои за него подходящи, думи ….но всъщност – няма такива !

И така си отиде на 11 декември 1994 г., у дома при близките си, нашия любим татко Анчо – присъщо на него скромно, но уважаван и обичан от всички и до последния си земен момент и до днес незабравен от децата си, внуците и обществото!

Този сайт е  съставен като олицетворение на неговия смислен, ползотворен и всеотдаен живот !

Светла Сокачева

….. und so haben die Flammen vom Feuer meines Vaters nicht nur mich, seinen Enkel Martin, erreicht, aber auch viele von seinen ehemaligen Schülern, die sich im Laufe der Zeit professionell entwickelten und viel zu der sich schnell entwickelnden Technik beitrugen. Er kümmerte sich bis zum letzten Moment um sie, liebte sie wie seine eigenen Kinder, mit seinen Ratschlägen fühlte sich unser Vati Antscho verantwortlich für sie alle. Als sich im Dezember 1994 viele von ihnen sammelten, immer noch nicht glaubend, dass Vati Antscho nicht mehr da ist, hielt seine Schülerin Julia Leschkova, die Ende der 50-er die Fachschule für Schwachstromtechnik. „S.М.Kirov“ abgeschlossen hatte, eine rührende Abschiedsrede, mit der sie dankbar und mit stillen Tränen unseren großén Verlust beschrieben hat. Als unser Pfarrer Antonij seine Abschiedsworte aussprechen wollte, weinte er und, sich vor dem Dipl. Ing. Angel Ivanov Sokatschev verbeugend, konnte nur sagen:  „Nach solchen herzbrechenden Worten kann ich keine passenden für ihn finden… aber eigentlich gibt es keine!

Und so verstarb am 11. Dezember 1994 zu Hause, bei seiner Familie, unser geliebter Vater Antscho-bescheiden, wie er gelebt hatte, geliebt und geachtet bis seinen letzten Tag auf der Erde, bis heute nicht vergessen von seinen Kindern, Enkeln und der Gesellschaft!

Diese Seite wurde zum Andenken an sein sinnvolles, verantwortungsvolles  und fruchtbringendes Leben erstellt!

Swetla Sokatschewa